Πολιτική απορρήτου στο Καζίνο της Betsson

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θεσπίζουμε κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ισχύουσες αρχές περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου καθορίζει πώς Εμείς διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών Μας («Υπηρεσίες»). Εφαρμόζεται για την BML Group Limited και τις σχετιζόμενες εταιρείες που είναι καταχωρημένες στην Ευρώπη (οι οποίες κατά κύριο λόγο δρουν ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων για τον όμιλο BML Group) που αναφέρονται ως «Εμείς», «Εμάς» ή «Μας» στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε άλλες εταιρείες εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ που είναι μέλη του ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου εταιρειών που είναι γνωστός ως Betsson Group.

1. Ποιοι είμαστε:

Σας ενημερώνουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η BML Group Ltd, η οποία είναι μαλτέζικη εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση ‘Betsson Experience Centre’, Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Μάλτα.

Οι αρχές που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις όπου η BML Group Ltd επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Η BML Group Ltd αποτελεί μέλος του ομίλου Betsson Group, που περιλαμβάνει τις εμπορικές επωνυμίες που απαριθμούνται εδώ. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι παρόλο που σε κάποιες δικαιοδοσίες λόγω τοπικών κανονιστικών απαιτήσεων υπάρχουν τοπικές εταιρείες που διαθέτουν τη σχετική άδεια χρήσης των τυχερών παιχνιδιών, ο όμιλος BML Group είναι πάντα ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για όλες τις εμπορικές επωνυμίες σε όλες τις αγορές και είναι, ως αποτέλεσμα, η οντότητα του ομίλου Betsson που είναι αρμόδια για τη συλλογή, την επεξεργασία, τον χειρισμό και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας.

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε από σας, για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση το κάνουμε;

Καταρχάς, είναι αναγκαίο να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που Μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή κατά την κατάθεση χρημάτων. Αυτό είναι απαραίτητο για το άνοιγμα/τη ρύθμιση του λογαριασμού σας και για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ζητούμενες Υπηρεσίες. Οι εν λόγω πληροφορίες συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με βάση την αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεών Μας (βάσει της Συμφωνίας σας με Μας). Τα είδη πληροφοριών που παρέχετε βασίζονται στη συγκεκριμένη λειτουργία των Υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και, ως αποτέλεσμα, δεν θα μπορείτε να κάνετε εγγραφή λογαριασμού χωρίς να παρέχετε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομικός κώδικας.
• Για τις εμπορικές επωνυμίες όπου μπορείτε να καταθέσετε ή να παίξετε στον δικτυακό τόπο Μας χρησιμοποιώντας αναγνωριστικά τράπεζας ή παρόμοιες μεθόδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, Μας δίνετε την άδεια να λάβουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μέσω ενός τέτοιου ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε για να σας επαληθεύσουμε και για το άνοιγμα/τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Αν χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία, και αφού γίνει επιτυχώς η επαλήθευση μέσω αναγνωριστικού τράπεζας, Προσωπικά Δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η μόνιμη διεύθυνση, θα καταχωρούνται αυτόματα στο προφίλ σας.

Πέρα από τα παραπάνω, οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για το άνοιγμα του λογαριασμού σας και για την παροχή των απαιτούμενων Υπηρεσιών, χρειαζόμαστε επίσης από σας:
• Οικονομικές πληροφορίες: με σκοπό την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών επίσης βάσει της Συμφωνίας σας με Μας. Συλλέγουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας/τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας και η διεύθυνση τιμολόγησης·
• Επιπλέον, λόγω των υποχρεώσεών Μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ζητήσουμε επιπλέον έγγραφα όπως έγγραφα ταυτοποίησης, για παράδειγμα την ταυτότητά σας ή σχετικό έγγραφο, τη φωτογραφία σας, αντίγραφα της σχετικής πιστωτικής κάρτας/καρτών, έγγραφα σχετικά με τις πηγές πλούτου σας, λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλα έγγραφα ανάλογα με τη σχετική δικαιοδοσία, καθώς και τις συναλλαγές που εκτελέστηκαν. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τον σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών Μας όσον αφορά τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, τα προσωπικά δεδομένα σας κοινοποιούνται μεταξύ των διάφορων εμπορικών επωνυμιών που χειρίζεται ο όμιλος Betsson Group·
• Τέλος, είναι αναγκαίο να παρακολουθούμε τους πελάτες που αυτοαποκλείονται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις Μας σχετικά με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό (ΥΣ). Ο τρόπος επαλήθευσης των αυτοαποκλειόμενων πελατών εξαρτάται από τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι για τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών Μας που απορρέουν από σχετική νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών, πρέπει να κοινοποιούμε και να ελέγχουμε δεδομένα σχετικά με αυτοαποκλειόμενους πελάτες και πελάτες με εθισμό στα τυχερά παιχνίδια μεταξύ εταιρειών του ομίλου Betsson Group και τοπικών αρχών προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διαδικτυακός αποκλεισμός και παρόμοια μέτρα όπου αρμόζει.

Τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω είναι οι ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να σας εγγράψουμε σαν πελάτη Μας και να ανοίξουμε τον λογαριασμό σας. Σας ενημερώνουμε ότι αν δεν θέλετε να παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες σε Μας, δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε την αιτούμενη Υπηρεσία.

Επιπλέον, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα που παράγουμε με βάση τη δραστηριότητά σας ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Μας. Τα εν λόγω δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Καταρχάς, είναι αναγκαίο να συλλέγουμε τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις αιτούμενες Υπηρεσίες·
• Η υπηρεσία υποστήριξης πελατών μας λειτουργεί 24/7 για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών ή άλλων προβλημάτων ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Μας. Προκειμένου να σας βοηθήσουν με τα αιτήματά σας θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που παρείχατε για εγγραφή, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Μας χωρίς διακοπές, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Σας ενημερώνουμε ότι κλήσεις με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών μπορεί να ηχογραφούνται για τον σκοπό ενδεχόμενων νομικών διαφορών·
• Είναι αναγκαίο να αναλύσουμε την πλήρη δραστηριότητα του πελάτη, μοτίβα στοιχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των πονταρισμάτων που υποβάλλατε προκειμένου να σας παρέχουμε την αιτούμενη Υπηρεσία βάσει της Συμφωνίας με Μας (δεδομένα απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας). Τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε μέτρα για την ταυτοποίηση και τη διερεύνηση τυχόν ύποπτης παράνομης ή δόλιας δραστηριότητας που συνδέεται με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενδεχόμενου ξεπλύματος χρήματος, χρήσης προϊόντων εγκλήματος, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και απάτης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις Μας που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων και τους κανονισμούς αδειών χρήσης τυχερών παιχνιδιών είναι αναγκαίο να αναλύουμε τις συναλλαγές/τα πονταρίσματα/τις συμπεριφορές σας και να δημιουργούμε ένα προφίλ κινδύνου. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση ταυτότητας, καθώς και άλλα μέτρα ανάλογα με τη δικαιοδοσία και τα γεγονότα της υπόθεσης (για ύποπτες/επικίνδυνες δραστηριότητες είναι αναγκαίο να εφαρμόζουμε επιπλέον μέτρα επαλήθευσης)·
 • Είναι αναγκαίο να αναλύσουμε τη δραστηριότητά σας και τα μοτίβα στοιχηματισμού με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό (ΥΣ) και για να διασφαλίσουμε ότι η χρήση των Υπηρεσιών Μας εκ μέρους σας είναι υπεύθυνη και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς στοιχηματισμού. Σύμφωνα με τις διαδικασίες ΥΣ, διεξάγουμε εκτιμήσεις κινδύνου αναφορικά με παίκτες αναλύοντας τη συμπεριφορά, τη συναλλαγή, τη χρήση και άλλα δεδομένα όπως τυχόν ανταλλαγή μηνυμάτων·
 • Για την προστασία των επιχειρήσεών μας, για τη διασφάλιση της αμεροληψίας βάσει των Όρων και των Προϋποθέσεών Μας και για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, είναι αναγκαίο να επιβλέπουμε τη συμμόρφωση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μας και τις εσωτερικές πολιτικές Μας π.χ. να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να περιορίσουμε τυχόν ποντάρισμα, στοιχηματισμό ή λογαριασμό, να διαχειριστούμε τους κινδύνους και τις πιθανότητές Μας κ.λπ. Προκειμένου να το κάνουμε αυτό είναι αναγκαίο να επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας και το ιστορικό πονταρισμάτων·
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες ή ημιαυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να Μας βοηθήσουν να εκτελέσουμε ορισμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, τα συστήματά Μας θα σας εμποδίσουν αυτόματα να καταθέσετε χρήματα που υπερβαίνουν τα όρια που τέθηκαν από σας· ή δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε από χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα κυρώσεων (ή με διεύθυνση IP που περιλαμβάνεται σε μαύρη λίστα λόγω απάτης) ή αν περιλαμβάνεστε στην κατηγορία Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ)· ή οι αυτοαποκλειόμενοι παίκτες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Μας (π.χ. παιχνίδια). Σας εφιστούμε την προσοχή ότι τυχόν αποφάσεις που παράγουν έννομες ή σημαντικές συνέπειες δεν λαμβάνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη Συμφωνίας μαζί σας·
 • Επίσης, όλες οι παραπάνω διαδικασίες επεξεργασίας που περιλαμβάνουν ανάλυση των μοτίβων/συμπεριφορών πονταρίσματος και άλλων πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη βασίζονται σε κατάρτιση προφίλ. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες που ακολουθούνται βασίζονται σε διεξοδική έρευνα και υπόκεινται τακτικά σε ελέγχους και βελτιώνονται για να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιες, αποτελεσματικές και αμερόληπτες. Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ, ιδίως τη λογική πίσω από τις δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ για αυτούς τους σκοπούς (με βάση τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, τη νομοθεσία για τον ΥΣ, για εντοπισμό απάτης, ανάλυση επικινδυνότητας επικίνδυνων πονταρισμάτων) δεν μπορούν να αποκαλυφθούν καθώς αυτό θα καθιστούσε δυνατό στους πελάτες να παρακάμπτουν αυτούς τους μηχανισμούς που στόχο είχαν την προστασία των επιχειρήσεών Μας και τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.
 • Θα αναλύσουμε επίσης τα μοτίβα και τη δραστηριότητα πονταρίσματος προκειμένου να διερευνήσουμε και να ταυτοποιήσουμε τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα, την αθέμιτη πρακτική και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις στα αθλήματα, όπως προσυννενοημένοι αγώνες βάσει του έννομου συμφέροντός Μας ή/και νομικής υποχρέωσης. Όταν έχουμε υποψία για τέτοιου είδους δραστηριότητες ή λαμβάνουμε ένα νόμιμο καλά τεκμηριωμένο αίτημα για κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τέτοιου είδους δραστηριότητες από σχετικό φορέα (συμπεριλαμβανομένων αθλητικών φορέων και ενώσεων), είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σε αυτούς·
 • Με βάση το έννομο συμφέρον Μας για διεξαγωγή δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς με σκοπό: να αξιολογούμε την εμπειρία των πελατών και να εξακριβώνουμε το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα Μας, να θέτουμε προτεραιότητες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων Μας και να βελτιώνουμε τον σχεδιασμό των προϊόντων ή να αξιολογούμε δημιουργικές καμπάνιες, ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα μηνύματα είναι σχετικά και κατάλληλα. Για να το κάνουμε αυτό, αξιοποιούμε τα δεδομένα που παρείχατε κατά την εγγραφή, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγουμε από έρευνες. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να προβάλλετε αντίρρηση όσον αφορά αυτού του είδους την επεξεργασία. Σας επισημαίνουμε ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις Μας καθώς και η ανάλυση της αγοράς θα είναι ανώνυμη (δηλ. δεν θα περιλαμβάνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), για αυτόν τον λόγο αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής·
 • Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία των προϊόντων που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τη χρήση των Υπηρεσιών, με βάση το έννομο συμφέρον Μας να κάνουμε συστάσεις σε σας για άλλα προϊόντα/προσφορές που πιστεύουμε ότι επίσης θα σας ενδιαφέρουν (μπορεί να γίνετε αντικείμενο στοχευμένων διαφημίσεων). Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με βάση αυτήν τη λογική για συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφορετικές κατηγορίες κατάρτισης προφίλ, προκειμένου να σας προσφέρουμε τις σχετικές πληροφορίες και προσφορές. Αν ορισμένες κατηγορίες κατάρτισης προφίλ ενδέχεται να παράγουν νομικές ή παρόμοιας σημασίας συνέπειες για σας, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν προβούμε σε τέτοιου είδους ενέργεια. Σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε σε κάθε περίπτωση να προβάλλετε αντίρρηση όσον αφορά αυτού του είδους την επεξεργασία και ότι θα διακόψουμε την κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης όπου το χρησιμοποιούμε·
 • Συλλέγουμε πληροφορίες από τις συσκευές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τις Υπηρεσίες Μας με ασφαλή τρόπο και ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε τεχνικό ζήτημα. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά, τη διεύθυνση IP (ένας αριθμός που ταυτοποιεί μια συγκεκριμένη συσκευή στο διαδίκτυο και απαιτείται προκειμένου η συσκευή σας να επικοινωνεί με δικτυακούς τόπους), το μοντέλο υλισμικού, το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του, το λογισμικό, την προτιμώμενη γλώσσα, τους σειριακούς αριθμούς, τις πληροφορίες κίνησης της συσκευής, τις πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τα δεδομένα τοποθεσίας.
 • Συλλέγουμε επίσης τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, που περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι συνδέσεις σας (πρώτη σύνδεση, τελευταία σύνδεση, τελευταία ανεπιτυχής σύνδεση), διάρκεια συνδέσεων, τις λειτουργίες των εφαρμογών ή τις σελίδες που προβάλλατε, σφάλματα εφαρμογών και άλλη δραστηριότητα του συστήματος.
 • Όλα τα δεδομένα σας ενδέχεται να αναλύονται για σκοπούς επιχειρηματικής γνώσης και πληροφορίας, όπου θα χρησιμοποιούνται κυρίως ανώνυμα δεδομένα, οπότε αυτό δεν θα επηρεάσει το ιδιωτικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα σας·
 • Όλα τα δεδομένα σας θα διατηρούνται και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικές αξιώσεις, προκειμένου να υπερασπιστούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας Μας με βάση το έννομο συμφέρον Μας.

Πέρα από τα παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή το αναγνωριστικό του προφίλ σας:
• Για τη γνωστοποίηση προσφορών και άλλου διαφημιστικού υλικού στην καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση, στον αριθμό τηλεφώνου ή σε άλλη άμεση επαφή με βάση τη συγκατάθεσή σας για αποστολή μηνυμάτων άμεσης εμπορικής προώθησης. Σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή και δωρεάν, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας άμεσης εμπορικής προώθησης από τον λογαριασμό σας, ή αποστέλλοντάς Μας ένα email, ή μέσω του κουμπιού κατάργηση συνδρομής προκειμένου να μην λαμβάνετε μηνύματα άμεσης εμπορικής προώθησης στον αριθμό τηλεφώνου σας και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας·
• Για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής προώθησης στο προφίλ σας μέσω του δικτυακού τόπου/της εφαρμογής, με βάση το έννομο συμφέρον Μας να σας ενημερώνουμε για σημαντικές ενημερώσεις/προσφορές σχετικά με όλες τις εμπορικές επωνυμίες Μας. Θα μπορείτε να δείτε αυτά τα μηνύματα μόνο όταν συνδέεστε στο προφίλ σας (εφαρμογή). Ενώ οι στατικές μορφές διαφήμισης στο παιχνίδι αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών Μας (δηλ. δεν πρόκειται για άμεση εμπορική προώθηση καθώς οι διαφημίσεις δεν βασίζονται σε χαρακτηριστικά χρήστη αλλά είναι κοινές για όλους τους χρήστες), οι δυναμικές μορφές διαφήμισης στο παιχνίδι είναι εξατομικευμένες για τον χρήστη, επομένως μπορείτε σε κάθε περίπτωση να προβάλλετε αντίρρηση για αυτό το συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας αποστέλλοντάς Μας ένα email·
• Για την αποστολή δημοσιεύσεων push προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους για σημαντικά γεγονότα/προσφορές σχετικά με όλες τις εμπορικές επωνυμίες Μας ενώ κάνετε περιήγηση στους δικτυακούς τόπους Μας ή σε τρίτων, μόνο με τη συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε·
• Για τη διάδοση μηνυμάτων σχετικά με κάποια Υπηρεσία όσον αφορά τον λογαριασμό σας και τις Υπηρεσίες μέσω διαφορετικών διαύλων επικοινωνίας. Αυτό βασίζεται στις νομικές υποχρεώσεις Μας, στη συμφωνία Μας μαζί σας ή/και στο έννομο συμφέρον Μας να σας διατηρούμε ενήμερους, καθώς και στο έννομο συμφέρον σας να ενημερώνεστε σχετικά με σημαντικές ενημερώσεις που επηρεάζουν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Μας. Προκειμένου να σας ενημερώνουμε για αυτές θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email, SMS, ή τηλέφωνο όπου είναι δυνατό) ή θα αποστέλλουμε αυτά τα μηνύματα στο προφίλ σας. Σας επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται για μηνύματα εμπορικής προώθησης, αλλά για πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες για τις οποίες πρέπει να είστε ενήμεροι σαν πελάτες Μας. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι όπου αποστέλλονται μηνύματα Υπηρεσιών μπορείτε σε κάθε περίπτωση να προβάλλετε αντίρρηση όσον αφορά αυτού του είδους την επεξεργασία.

Τέλος, μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς με τις πληροφορίες που δημιουργούμε ή λαμβάνουμε από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, παρόχους δημογραφικών στοιχείων και άλλα τρίτα μέρη (όπως εταιρείες μεσιτείας δεδομένων). Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
• Για τους σκοπούς επεξεργασίας αναφορικά με την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλήματος, απάτης, καθώς και με τον υπεύθυνο στοιχηματισμό όπως περιγράφηκαν παραπάνω με βάση τις νομικές υποχρεώσεις και το έννομο συμφέρον Μας, συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που Μας παρέχετε με πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους ή τις συγκρίνουμε αποκτώντας πρόσβαση σε πηγές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για ή από σας, πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους παρόχους, όπως εταιρείες ταυτοποίησης πελατειακής βάσης (KYC), παρόχους υπηρεσιών/εργαλείων επαλήθευσης, κ.λπ.·
• Εταιρείες μεσιτείας δεδομένων στις οποίες παρείχατε τα δεδομένα σας προκειμένου να τα κοινοποιούν με τους επιχειρηματικούς εταίρους τους, ή άλλη εταιρεία που έχει άδεια κοινοποίησης των δεδομένων σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εταιρείες μεσιτείας δεδομένων/εταιρείες όταν επιθυμούμε να εμπλουτίσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη Μας με επιπλέον πληροφορίες που έχουν σχετικά με άλλες δραστηριότητές σας. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις εταιρείες μεσιτείας, καθώς και άλλες εταιρείες (πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.) για ενδεχόμενη εμπορική προώθηση – δημιουργώντας υποψήφια σύνολα κοινού που μπορεί να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα Μας, και προβάλλοντάς τους εκστρατείες εμπορικής προώθησης μέσω των διαθέσιμων τεχνολογιών [μέσος ρυθμός ανίχνευσης (DPS), υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο, κ.λπ.]. Σας ενημερώνουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτούς τους σκοπούς, θα συνεργαζόμαστε μόνο με εταίρους που μπορούν να Μας διασφαλίσουν ότι συνέλεξαν δεδομένα από σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (δηλ. βάσει τη συγκατάθεσής σας). Επιπλέον, θα διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις αρχές του ΓΚΠΔ και ότι δεν θα αποκτήσουμε πληροφορίες για τη συμπεριφορά σας που θα αποκάλυπταν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες Μας καθώς και επισκέπτες των δικτυακών τόπων Μας μέσω cookies. Ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλα τα είδη cookies εκτός από αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην Πολιτική Μας για τα Cookies και στο διαφημιστικό πλαίσιο λήψης συγκατάθεσης για τα cookies.

3. Σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας θα μεταβιβάζονται ή θα κοινοποιούνται (για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική) σε οποιαδήποτε εταιρεία του ΕΟΧ εντός του ομίλου Betsson Group, για επιχειρηματικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς με βάση τις συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων εντός του ομίλου.

Πέρα από αυτό, κοινοποιούμε τα δεδομένα σας με τους επιχειρηματικούς εταίρους Μας (παραλήπτες) προκειμένου να σας παρέχουμε τις αιτούμενες Υπηρεσίες. Σε γενικές γραμμές, οι εν λόγω εταίροι εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων Μας και ενεργούν μόνο με βάση τις οδηγίες Μας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να λειτουργούν σαν κοινοί/ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων (για παράδειγμα πάροχοι πληρωμών ή πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Κοινοποιούμε πάντα τα δεδομένα σας μαζί τους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και στο πλαίσιο κατάλληλων συμφωνιών. Οι κατηγορίες παραληπτών με τους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα είναι:
• Πάροχοι παιχνιδιών και λογισμικών·
• Τρίτοι προμηθευτές που παρέχουν τεχνική υποστήριξη, και εκτελούν εργασίες συντήρησης του λογαριασμού σας με Μας·
• Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων και μηχανών αναζήτησης που Μας βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου Μας·
• Προμηθευτές για σκοπούς επικοινωνίας όπως οι πλατφόρμες εμπορικής προώθησής Μας ή πάροχοι υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας για φωνητικές κλήσεις ή SMS·
• Εταίροι που διεξάγουν δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς εκ μέρους Μας·
• Πλατφόρμες διαδραστικών μέσων (πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλες παρεμφερείς)·
• Οργανισμοί που καθιστούν δυνατό για Μας να υποβάλουμε ενδιαφέρουσες και σχετικές προσφορές σε δικτυακούς τόπους και πλατφόρμες τρίτων που επισκέπτεστε·
• Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής και διευκόλυνσης πληρωμών·
• Πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·
• Εργαλεία στατιστικών αναλύσεων·
• Πάροχοι υπηρεσιών καταπολέμησης της απάτης, εκτίμησης επικινδυνότητας και συμμόρφωσης [πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης της ταυτοποίησης πελατειακής βάσης (KYC) και άλλοι παρεμφερείς]·
• Πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης πληροφοριών για τους σκοπούς επικύρωσης των πληροφοριών που Μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή σας με Μας ή κατά τη σύναψη σύμβασης μαζί Μας·
• Επαγγελματίες σύμβουλοι όπως δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και ασφαλιστές, που Μας παρέχουν νομικές, συμβουλευτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες·
• Άλλοι εταίροι που Μας βοηθούν να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εμπειρία για εσάς.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να βρείτε συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους/εφαρμογές τρίτων (για παράδειγμα εργαλεία απόκρυψης ταυτότητας ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για τους εν λόγω δικτυακούς τόπους/εφαρμογές τρίτων. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τους εν λόγω δικτυακούς τόπους/εφαρμογές τρίτων, σας καλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους και τους όρους χρήσης πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

Σας επισημαίνουμε ότι επί του παρόντος όλες οι εσωτερικές διαδικασίες επεξεργασίας Μας εντός του ομίλου εταιρειών Μας πραγματοποιούνται εντός του ΕΟΧ. Όσον αφορά τους παραλήπτες Μας, έχουμε μερικούς εταίρους που βρίσκονται στις ΗΠΑ που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οπότε η διαβίβασή τους σε αυτούς γίνεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR). Επιπλέον, καθώς ορισμένοι πάροχοι Υπηρεσιών ή εταίροι που βρίσκονται στις ΗΠΑ ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε τρίτη χώρα, έδαφος ή τομέα που δεν έχει αποδειχθεί ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανατρέξτε εδώ για να δείτε τη λίστα τρίτων χωρών που προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), διασφαλίσαμε ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων υπόκεινται σε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες.

Σας ενημερώνουμε ότι η λίστα των παρόχων (παραληπτών) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εμπορική επωνυμία και τη χώρα όπου κάνετε χρήση της Υπηρεσίας Μας. Ως εκ τούτου, κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας παρέχουμε τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε αρμόδια κυβερνητική, κανονιστική αρχή ή αρχή καταστολής για τον σκοπό της πρόληψης και του εντοπισμού διάφορων ειδών εγκλημάτων ή κατόπιν δικαστικής κλήσης, εντολής ή παρόμοιου επίσημου αιτήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχετική νομοθεσία μπορεί να Μας υποχρεώνει να κοινοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες και υπηρεσίες αφερεγγυότητας. Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε οποιοδήποτε κανονιστικό ή αθλητικό φορέα, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακεραιότητας ή της επιβολή των κανόνων ενός αθλήματος ή παιχνιδιού ή/και την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλήματος, και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχετε εμπλακεί σε παραβίαση των εν λόγω κανόνων ή της νομοθεσίας, ότι έχετε γνώση μιας παραβίασης των εν λόγων κανόνων ή της νομοθεσίας ή ότι συνιστάτε με άλλο τρόπο απειλή για την ακεραιότητα του σχετικού αθλήματος ή παιχνιδιού. Αυτοί οι φορείς μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για να ερευνήσουν και να δράσουν σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εν λόγω παραβιάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες τους.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε μέρος ή το σύνολο των Προσωπικών Πληροφοριών σας με τυχόν ακόλουθο ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή φορέα διαχείρισης της Υπηρεσίας και τους συμβούλους τους στο πλαίσιο εταιρικής συγχώνευσης, ενοποίησης, αναδιάρθρωσης, πώλησης ουσιαστικά του συνόλου των μετοχών Μας ή/και των στοιχείων του ενεργητικού Μας, ή στο πλαίσιο διαδικασιών πτώχευσης, ή άλλου είδους εταιρικής αναδιοργάνωσης. Εναλλακτικά, ενδέχεται να εξαγοράσουμε άλλες επιχειρήσεις ή να γίνει συγχώνευση με αυτές. Στην περίπτωση που σημειωθεί κάποια αλλαγή στην επιχειρηματική δραστηριότητά Μας, θα σας ενημερώσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Όταν οι πληροφορίες Σας δεν απαιτούνται πλέον από Μας, είτε θα τις διαγράψουμε με ασφάλεια είτε θα καταστήσουμε τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα ανώνυμα.

Τα κριτήρια που ακολουθούμε για να αποφασίσουμε τι είναι «απαραίτητο» εξαρτάται από τη φύση των δεδομένων· τον σκοπό της επεξεργασίας· την ισχύουσα νομική βάση συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν· είτε υπάρχουν τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις ή βιομηχανικοί κώδικες πρακτικής· και άλλες σχετικές περιστάσεις.

Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις Μας, όπως η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία/νομοθεσία περί εσόδων, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών και άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων νομικών διαφορών. Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων και τους κανονισμούς στοιχηματισμού, καθώς και για τον σκοπό ενδεχόμενων νομικών αξιώσεων, πρέπει να αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας για συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης που ορίζονται στις εν λόγω νομοθεσίες. Καθώς οι περίοδοι διατήρησης εξαρτώντας από τη δικαιοδοσία, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους διατήρησης δεδομένων σχετικά με τη δική σας δικαιοδοσία, επικοινωνήστε με την ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων Μας στο dataprivacy@betssongroup.com.

5. Τα δικαιώματά σας:

Εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχουμε για σας. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Το δικαίωμα λήψης επιβεβαίωσης ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτά ή λήψης αντιγράφου αυτών. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σαν γενικός κανόνας, που υπόκειται σε εξαιρέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να μην κοινοποιήσουμε:
• Πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά είτε μια εσωτερική έρευνα σε εξέλιξη (για παράδειγμα σχετικά με δόλια συμπεριφορά, κατάχρηση μπόνους κ.λπ.) είτε μια έρευνα που διεξάγεται από τις σχετικές αρχές όσον αφορά άλλα αδικήματα·
• Τις αξιολογήσεις μας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την εκτίμηση επικινδυνότητας ΥΣ και τις πληροφορίες παρακολούθησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς η κοινοποίηση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας επιτρέποντας στους πελάτες να παρακάμπτουν τους μηχανισμούς που έχουν διαμορφωθεί ειδικά για την πρόληψη και τον εντοπισμό τέτοιου είδους δραστηριοτήτων·
• Πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες διαπραγματεύσεις με το υποκείμενο των δεδομένων αν η κοινοποίηση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τυχόν διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση διαφορών/προβλημάτων·
• Πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες Μας συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης πελατών και κινδύνου που είναι αυστηρά εμπιστευτικές, και η κοινοποίησή τους θα διατάρασσε τις εσωτερικές επιχειρηματικές δράσεις·
• Πληροφορίες που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένων τρίτων καθώς η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εν λόγω τρίτων· και
• Πληροφορίες που υπόκεινται στο Δικηγορικό Απόρρητο.

2. Το δικαίωμα αιτήματος για διόρθωση ή συμπλήρωση των λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία·

3. Το δικαίωμα διαγραφής όταν:
• Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν·
• Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση και ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας·
• Προβάλλατε αντίρρηση για την επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων και δεν υπάρχει επιτακτικό συμφέρον για τη συνέχεια της επεξεργασίας·
• Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και προβάλλατε αντίρρηση για τέτοιου είδους επεξεργασία·
• Η επεξεργασία δεδομένων είναι παράνομη· ή
• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Σας επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται να είναι περιορισμένο π.χ. λόγω των νομικών υποχρεώσεών Μας, όπως η νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα όσον αφορά τα δεδομένα που χρειάζεται να διατηρήσουμε με βάση αυτές τις περιόδους διατήρησης καθ΄όλη τη διάρκειά τους)·

4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν:
• Μας έχετε ζητήσει να διορθώσουμε τα δεδομένα σας και είμαστε στη διαδικασία της επαλήθευσης της ακρίβειας των εν λόγω δεδομένων·
• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ήταν παράνομη και ζητήσατε περιορισμό αντί για διαγραφή·
• Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τις Υπηρεσίες αλλά ζητάτε από Μας να τα διατηρήσουμε με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων· ή
• Προβάλλατε αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων σας από Μας βάσει έννομων συμφερόντων και αξιολογούμε αν τα έννομα συμφέροντά Μας υπερισχύουν από τα δικά σας·

Σας επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται για την περίοδο περιορισμού και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος·

5. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διαβίβασης προσωπικών δεδομένων που παρείχατε σε Μας με δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα·

6. Το δικαίωμα της αντίρρησης όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, σε περίπτωση διεξαγωγής εργασιών δημόσιου συμφέροντος ή/και όταν τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για αυτούς τους σκοπούς. Το τελευταίο είναι απόλυτο δικαίωμα ενώ το πρώτο απαιτεί εξισορροπημένη αξιολόγηση των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών έναντι των έννομων συμφερόντων Μας·

7. Το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης, έκφρασης της γνώμης σας και αμφισβήτησης της απόφασης όταν βασίζεται μόνο σε αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που παράγει έννομα αποτελέσματα για σας ή παρεμφερείς σημαντικές επιπτώσεις.

Σας επισημαίνουμε ότι θα απαντήσουμε σε τυχόν αιτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας εντός 30 ημερών το πολύ (η εν λόγω περίοδος μπορεί να παραταθεί περαιτέρω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτεύουσα αρχή στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας, του χώρου εργασίας ή το μέρος της φερόμενης παραβίασης. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Ανώτατη Εποπτική Αρχή Μας, που είναι το Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Πληροφοριών και Δεδομένων της Μάλτας.

6. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας δεδομένων είναι: BML Group Ltd, ΥΠΟΨΙΝ: Data Protection Officer, ‘Betsson Experience Centre’, Ta’ Xbiex Seafront, Ta’ Xbiex, XBX 1027, Μάλτα.

Έχουμε διορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή τις πρακτικές συλλογής δεδομένων που ακολουθούμε, επικοινωνήστε μαζί Μας στην ταχυδρομική ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, αναφέροντας τη χώρα κατοικίας σας και τη φύση της ερώτησής σας.

7. Αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου

Ενίοτε πραγματοποιούμε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και θα σας ενημερώνουμε αναρτώντας της αλλαγές στον παρόν ιστότοπο, καθώς και στέλνοντάς σας email ή μήνυμα σχετικά με τις αλλαγές. Τυχόν αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ άμεσα.

Ο διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Betmed Ltd με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C-95506 και διεύθυνση : 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Μάλτα. Η Betmed Ltd έχει άδεια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων - Ε.Ε.Ε.Π βάσει της άδειας Τύπου 1: HGC-000001-LH και Τύπου 2: HGC-000002-LH με έκδοση την 21η Μαΐου 2021 και ισχύ έως και την 21η Μαΐου 2028.